Grafický design

Žijeme ve světě, kde nás obklopuje práce grafických designérů, i když si to často neuvědomujeme. Považujeme za samozřejmou věc, že někdo navrhl grafickou podobu novin nebo časopisu tak, že se nám dobře čtou, že někdo ilustroval dětskou knížku, ke které se rádi vracíme i v dospělosti, protože je hezká, že nezabloudíme v nemocnici nebo na úřadě, protože někdo navrhl kvalitní informační systém, že v bludišti nákupního centra snadno nalezneme náš oblíbený obchod, protože má dobře zapamatovatelný vizuální styl a že si rádi kupujeme zrovna určitý jogurt, protože má obal, díky kterému už se nám dopředu sbíhají sliny.

Kvalitní grafický designér dnes dokáže díky sociálním médiím vizuálně oslovovat velké množství lidí a to je zároveň i velká zodpovědnost. Na začátku je kvalitně navržený znak, písmeno, ilustrace, ale samy o sobě by nestačily. Je k tomu třeba přidat myšlenku, umět je propojit tak, aby dávaly dohromady smysluplný a snadno pochopitelný celek, ať už ve veřejném prostoru, tištěné publikaci nebo elektronickém médiu.