Tvorba prostoru

Tvorba prostoru je výtvarný ateliér s multidisciplinárním zaměřením, předpokládá profilaci studenta v interiérové a exteriérové tvorbě. Posláním ateliéru je zajistit vhled a orientaci studenta zejména v oblastech interiérového designu, výstavnictví, scénické tvorby a drobné architektury. Zabývá se mimo jiné organizací prostoru, jeho vzájemnými vazbami, strukturou, kompozicí, materiálem, dílčími prvky i jejich detailem.

Cílem studia je absolvent „nositel myšlenky“, který svou výtvarností, osobní zkušeností a profilací, ve vazbě na odbornou praxi, dokáže realizovat své ideje, ať už prostřednictvím své dovednosti a zručnosti, nebo i ve spolupráci s odbornými profesemi, např. v roli „manažera“ projektu. Studium je založeno na individuálních konzultacích, mezioborové spolupráci, spolupráci s praxí a samostatnosti studenta rozvíjet se.