Produktový design

Produkt – realizací to nekončí.

V rámci studijní koncepce se orientujeme na designerskou praxi v několika rovinách: výrobní – uživatelské – etické. Důraz klademe na znalost materiálů, technologii a ergonomii, stejně jako na schopnost uvažovat nad produkty z pohledu koncového uživatele.

Dlouhodobá udržitelnost i etická a enviromentální zodpovědnost jsou nedílnou součástí designerského procesu, stejně jako otázky vedoucí studenty ke komplexnímu designerskému myšlení.

Často řešíme návrh nejenom produktu, ale i jeho obalu a prostředků podpory prodeje. Proto je nutné, abychom byli schopni uvažovat v souvislostech a přiměřeně danému zadání. Při navrhování také klademe důraz na jeho komplexní obsah – od kresebné skici přes model či funkční prototyp až po prezentaci projektu.

Spolupráce praxí nám pomáhá získávat zpětnou vazbu a kriticky nahlížet na svou práci.