O fakultě

Jsme Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vychováváme talentované designéry, animátory, filmaře i odborníky na marketingovou komunikaci.

Naší součástí je 13 uměleckých ateliérů, Ústav marketingových komunikací a Kabinet teoretických studií. Naši absolventi se stávají úspěšnými a respektovanými členy týmu v komunikační agenturách, v médiích, v oblasti televizní a filmové tvorby, v animačních a postprodukčních studiích, v grafických ateliérech, ve výstavnictví, ve sklářském průmyslu, v nábytkářském a automobilovém průmyslu, pracují jako fotografové, fashion designéři, produktoví a průmysloví designéři nebo designéři obuvi a galanterie. Mezi budoucí absolventy budou patřit i studenti nově otevřeného ateliéru Game Design.

Mimo to, v roce 2016 vzniklo na fakultě Centrum kreativních průmyslů a podnikání UPPER, jehož smyslem je podporovat kreativce na Zlínsku a zároveň propojovat fakultu s firmami a organizacemi, které služby od designérů, filmařů a dalších kreativců potřebují. Součástí fakulty je i univerzitní galerie G18, která se orientuje na současné trendy a tendence formující aktuální design a umění.