Audiovizuální tvorba

Ateliér Audiovizuální tvorba je jedním z mála univerzitních pracovišť v České republice, které nabízí komplexní vzdělání v oborech zaměřených na tvorbu audiovizuálních děl – krátkometrážních i celovečerních filmů, reklamních a propagačních snímků či autorských děl.

Výuka v ateliéru Audiovize se zaměřuje na především moderní postupy, přičemž studenty připravuje do praxe v profesionální oblasti audiovizuální komunikace, tj. v hrané, dokumentární, filmové, televizní a reklamní tvorbě, produkci a postprodukci.

Studenti programu Teorie a praxe audiovizuální tvorby v průběhu svého studia zaměřují na jednu ze šesti specializací – Režie a scenáristika, Produkce, Kamera, Střihová skladba, Zvuková skladba a Vizuální efekty (VFX). Standardní délka studia Audiovize je na bakalářském stupni 3 roky, pokračující magisterský stupeň 2 roky.

V průběhu studia se studenti orientují na praktickou výrobu filmů a cvičení, a také na teoretické základy v oblasti audiovizuální kultury, estetiky nebo dějin kinematografie. Důraz je kladen na mezioborovou spolupráci a komplexní rozvoj dovedností a znalostí s interdisciplinárním přesahem. Provázanost s praxí je upevňována povinnými pracovními stážemi.