Komunikační agentura

Komunikační agentura (KOMAG) pod sebou sdružuje řadu unikátních mezioborových předmětů, nejedná se tedy o klasický ateliér, do kterého by bylo možné se přihlásit.

Do předmětů v rámci KOMAGu se zapisují v průběhu studia studenti všech ateliérů Fakulty multimediálních komunikací  společně se studeny z Ústavu marketingové komunikace. Studenti následně společně v mezioborových týmech spolupracují v rámci výuky v těchto předmětů, které nemají na vysokých školách v České republice obdobu.  Naši studenti v rámci KOMAGu realizují každoročně řadu projektů, které jsou v českém prostředí ojedinělé.

Hlavní myšlenkou KOMAGu je naučit studenty spolupracovat mezi sebou napříč jednotlivými specializacemi. Pro každodenní praxi je důležité, aby studenti marketingových komunikací věděli, jak zadávat práci grafikovi, co vše jeho práce obnáší a naopak grafik musí chápat, jak s jednotlivými výstupy bude pracováno a k čemu budou využity.

Toto je jen jeden z mnoha příkladů porozumění disciplínám, které FMK nabízí. Studenti si odnáší spoustu zkušeností nejen pro svůj profesní život, ale také ten osobní. V rámci spolupráce vzniká řada pracovních spoluprací, kontaktů a přátelství. Propojení oborů, které FMK nabízí je jedinečné a KOMAG se snaží vytvářet synergii a tvořit z nich jednotný celek.