Vývoj designu menstruačních pomůcek v kontextu mediální komunikace a wellbeingu. Destigmatizace menstruace jako námět výstavy

Tématem diplomové práce je design, který pomáhá a jeho vliv na detabuizování menstruace.
Práce pojednává o vývoji designu menstruačních pomůcek v kontextu mediální komunikace a wellbeingu a jeho pozitivním dopadu na šetrnější menstruaci. Na základě rešerší a dostupných zdrojů zároveň mapuje současnou situaci nejen v České republice, ale i zahraničí. Cílem práce je popularizovat téma menstruace a ukázat tuto problematiku v jiné perspektivě. Výsledným projektem praktické části je návrh výstavy, jež má za úkol představit toto komplexní téma originálním a inspirativním pojetím, a tím odbourat předsudky spojené s touto problematikou po celá staletí. Ačkoli se jedná o intimní téma, zaslouží si bezpochyby pozornost širší veřejnosti a prostor pro změnu v přístupu ke kontroverzním nebo citlivým otázkám.

Autor

Jana Látalová

student
Arts Management