Pixelart tree generator

Procedurální generátor stromů v pixelovém stylu, který jsem vytvořil v rámci zadání desetikilobajtového webu. Generátor má 5 presetů pro různé druhy stromů, ale i v rámci jednoho druhu se nikdy nevygenerují dva stejné stromy. Generátor se ovládá pouze kliknutím – každý dotek či klik myší vygeneruje další unikátní strom.

Projekt plánuji expandovat a využít jej jako jeden ze systémů do pixelartové videohry, kterou navrhuji v rámci své bakalářské práce. Je vytvořen v JavaScriptu a využívá technologii Canvas, která je vestavěná do dnešních webových prohlížečů.

Generátor lze vyzkoušet na https://www.matousmarek.cz/trees/

Autor

Matouš Marek

student
Ateliér Game Design