Průvodce po československém opevnění

Diplomová práce na téma průvodce po československém opevnění je zaměřena především na zpřístupnění historických a takticko-technických informací opevnění širší veřejnosti. Tento cíl se pokouší plnit primárně pomocí webové stránky a interaktivní digitální mapy objektů čs. opevnění. Práce reaguje na současnou podobu mapy československého opevnění, která je cílená především na odbornou veřejnost a její podoba neodpovídá současným trendům digitálního designu. Digitální medium doplňuje také série tiskovin.

Autor

Kamil Baláž

absolvent
Ateliér Digitální design