Akční malba

Vizuální experiment – představil jsem si, co by mohl vytvořit Jackson Pollock, kdyby měl k dispozici současné technologie. Akční malba v současnosti. Naprogramoval jsem virtuální plátno, které reaguje na zvuk v místnosti. Pokud se ozve zvuk nad úrovní šepotu, na plátně se vytvoří barevné cákance. Čím hlasitější zvuky, tím větší cákance. A jelikož Jackson Pollock tvořil často pod vlivem alkoholu, celý obraz se chvěje a mění. Program nutí diváka neustále vytvářet další zvuky, jinak se tvorba skvrn zastaví. Stejně jako v originální akční malbě, i zde je důležitý prožitek při tvorbě, ne až tak výsledný obraz.

Barevná paleta A
Barevná paleta B

Jelikož se jednalo o vizuální experiment, zkoušel jsem projekt rozvíjet různými směry. Pro finální realizaci jsem použil barevné skvrny, doplněné o chvění. Na obrázcích níže si můžete prohlédnout, jak vypadal vývoj průběžných návrhů.

Autor

Albert Weis

absolvent
Ateliér Digitální design