Bezpečnostní systém pro obchody

Toto je bakalářská práce, která vznikla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývám se v ní ostrahou prodejen, konkrétně navrhuji uživatelské rozhraní pro bezpečnostní systém, se kterým budou moci pracovat strážní. Vycházím z vlastních poznatků a zkušeností, které jsem získal v zaměstnání jako strážný na reálných prodejnách. Během čtyř let jsem zjistil velké množství informací, poznatků a postupů, prošel mnoha školeními a řešil mnoho incidentů.

Výsledné řešení vytváří jakýsi „pracovní stůl“ strážného, který propojuje kamery, detekční brány, pokladny, dveře a docházkový systém do jednoho uživatelského rozhraní. Pokud je strážný na prodejně sám, je ideální umístit tento systém na prodejnu ve formě bezpečnostního kiosku, který bude poblíž pokladen či východu, aby mohl strážný rychle reagovat.

Průvodní video s popisem všech funkcí

Pro tvorbu prototypu jsem použil osvědčený nástroj Figma. V žádné části práce se nenachází reální pachatelé, ani jejich osobní údaje, veškeré obrazové materiály jsou ilustrační.

Vyzkoušejte on-line prototyp zde

Poodkrytím funkgování ostrahy nikoho v žádném případě nenabádám k trestné činnosti, protože i když v teoretické části práce poukazuji na různé nedostatky zabezpečení, nelze je plošně vztahovat na všechny prodejny a předpokládat, že krást je snadné. Není! Pracovníci ostrahy i obchodníci dělají vše proto, aby ochránili své zboží, poctivé zákazníky a minimalizovali ztráty, způsobené krádežemi. V textu bakalářské práce proto nejsou uvedeny žádné údaje, které by identifikovaly konkrétního obchodníka, bezpečnostní agenturu, prodejnu či strážného.

Autor

Albert Weis

absolvent
Ateliér Digitální design