Central European Association of Technical Museums

Vizuálna identita pre „Central European Association
of Technical Museums“. Logo aj elementy vizuálu sú jednoduché a technické, aby zapadali do myšlienky a zámeru asociácie. Pri tvorbe som používala originálne obrázky spoločnosti pre vyššiu autenticitu.

Autor

Kristína Oršulová

student
Ateliér Digitální design