Le Corbusier, Bauhaus

Jedním ze zadání letního semestru bylo pracovat se slohem nebo uměleckým směrem, který vznikl před vznikem moderní techniky (počítačů). Cílem zadání bylo objevit různé principy, jak se ve 21. století dají vyjádřit myšlenkové tendence slohu, který jsme si vybrali. Le Corbusier byl průkopníkem evropské moderny v architektuře a položil základy toho, co se stalo hnutím Bauhaus v Německu a mezinárodním stylem v USA.

V tomto zadání jsem si chtěla vyzkoušet transformaci okolního prostředí přes program Stable Diffusion. Skvělým můstkem v myšlence se stalo propojení Le Corbusiera s městem Zlín. Zapátrala jsem hlouběji, jak je tato osobnost spjatá s městem a velkým, ba naopak milým překvapením bylo zjištění, že Le Corbusier miloval zlínskou architekturu. V podstatě do bodu naplňovala jeho myšlenky a vize. Funkcionalistické budovy, které plní svůj sociální účel. Základem je cihla (oblíbený tvar Le Corbusiera). V roce 1935 se stal porotcem v soutěži, která měla přijít s novým typem obytných domů ve Zlíně. V tomto období mimo to, že přihlásil i svůj návrh, navrhl další urbanistické řešení. Zapojil se do plánování např.: Jižních Svahů ve Zlíně (které měly mimo jiné sahat až po část Otrokovic, obsahujíc i přemostění). Bohužel, žádné jeho vize a myšlenky se nekonaly, nejspíše kvůli finančním omezením.

Proto jsem se rozhodla přes umělou inteligenci vytvořil model, který do architektury Zlína zaimplementuje tendence Le Corbusiera. Vytvoření v Stable Diffusion s fukncí Inpaint a Img2img.

Autor

Kristýna Gežová

absolvent
Ateliér Digitální design