Central European Association of Technical Museums

Nová vizuální identita pro Central European Assotiation of Technical Museums, tedy pro sdružení technických muzeí ve střední Evropě, byla založena na prvcích technického výkresu. Přemýšlela jsem, jaký prvek by mohl vystihovat všechna technická muzea ve střední Evropě. Technické muzeum je samo o sobě dost široký pojem, patří sem nejen dopravní technické stroje, nebo technické předměty v domácnosti, ale například i architektura, tiskařské stroje, astronomie, hodinářské řemeslo. Dopátrala jsem se tedy k tomu, že většině předmětů, které v technickém muzeu najdeme, předcházel určitě nějaký technický výkres. Na této myšlence pak vzniklo logo i celá vizuální identita, která používá prvky čerchované čáry.

Autor

Natálie Egartová

student
Ateliér Digitální design