Compost 2023

Cieľom bolo vytvorenie plagátu vhodného do súťaže, ktorú každoročne organizuje nadácia International Compost Awareness Week (ICAW), venujúca sa výskumu a vzdelávaniu v oblasti kompostu. Slogan tohtoročného plagátu bol: COMPOST… Prírodný klimatický šampión!


Môj plagát teda zobrazuje planétu Zem, ktorá je na čerpacej stanici, avšak „palivo“, z ktorého čerpá energiu, nie je tradičný benzín ani nafta, ale práve kompost. A kto je väčším šampiónom než ten, kto vie, čo je preňho to najlepšie?

Autor

Martina Halásová

student
Ateliér Digitální design