Design.s

Tvorba jednotného vizuálneho štýlu medzinárodného bienále študentského designu DESIGN.S, ktorý bol následne aj realizovaný. Ústredným motívom je kruhová animácia ako výsledok experimentu v umeleckom kódovacom softvéri Processing.

Autor

Vanessa Švárová

absolvent
Ateliér Digitální design