Vizuálny štýl a e-shop značky „grinki“

Mojim hlavným cieľom pri tvorbe bolo ponúknuť verejnosti on-line službu na vytvorenie kreatívnej pečiatky s grafikou podľa vlastných predstáv. Dennodenne vnímam nárast požiadaviek digitálnych technológií, ale súčasne aj túžbu po návrate k tradičným médiám. Chcela som sa teda venovať prepojeniu tradičného remesla s jeho predajom a propagáciou v online aj off-line sfére.

Pomocou webovej stránky prepojenej s e-shopom zákazník v jednotlivých krokoch formulára zadáva požiadavky na grafiku, ktoré následne odošle na odborné spracovanie. Služba ponúka dizajnérsky zaujímavú ekologickú, prírodu nezaťažujúcu alternatívu k plastovým samonamáčacím pečiatkam a tým sa snaží zatraktívniť širokej verejnosti klasickú drevenú pečiatku. Moderný šat tradičnej pečiatky je navrhnutý tak, aby sa samostatná pečiatka mohla stať nielen pomocníkom, ale aj dekorácia stola.

Autor

Vanessa Švárová

absolvent
Ateliér Digitální design