iRozhlas longread

Hlavním prvek bylo ujasnění si vizuální podoby longreadu. Definovaní fontů, jejich velikostí a řezů v závislosti na jejich použití. Dále vizuál audioplayeru, videoplayeru a galerii obrázků. Členění textů do bloků pro jasnější strukturu a přehlednost textu. Výběr kapitol v úvodu článku eliminuje nutnost dlouhého scrollování.

https://www.figma.com/proto/zVG2do3qoSOHQDA80AmmBT/Untitled?node-id=19%3A1550&scaling=scale-down

Autor

Martina Kubalová

absolvent
Ateliér Digitální design