iROZHLAS Originals

Môj redizajn webu iRozhlas sa zoberá kompletný prevedením funkčnej a vizuálnej stránky do plne digitálnej podoby a zaneviera tak na archaické patterny grafického rozhrania v podobe starých novinových layoutov. Hlavným cieľom redizajnu je kladenie väčšieho dôrazu na audio články, umožňujúc užívateľom pohodlné a hladké prechody medzi rôznymi audio obsahmi.

Prototyp

Autor

Viktória Kolesárová

absolvent
Ateliér Digitální design