Zvoľ si info—Deepfake

Moja myšlienka za zadaním zvoľ si info bola postavená na vyvíjajúcej sa technológie. V dnešnej dobe sa už stretneme s prípadmi kedy deepfake je nerozoznateľní od reálneho videa a narúša princíp toho, že, čo vidíme a počujeme nie je už viac reálne. 

Môj výstup je webová stránka, na ktorej používateľ nájde quzis z dvoch kategórii deepfaku (konšpiračné teórie a filmový deepfake). Každý quiz je postavený na rovnakom princípe ale zdroje videa, fotografie, príbeh a aj kategórie sa menia na základe vybraného quizu. Počas celého príbehu používateľ získava krátke súhry toho ako sa mu darí a čo ma zlepšovať, na konci dostane cele vyhodnotenie s krátkym popískom ukončenia príbehu. Žiaci budú otetovaný v úlohách ako čítanie s porozumením, kontrola zdrojov, odhaliť fotomontáž a informovať sa o princípoch Photoshopu.

Prototyp

Autor

Viktória Kolesárová

student
Ateliér Digitální design