Taste the Waste

Vizuální styl Taste the Waste vychází z prostředí skládky. Tu stylizuji do podoby stavebnice, ze které lze vyrobit nové produkty. Odpad se snažím zatraktivnit svícením, které zviditelňuje pouze jeho určité části. Tím v návštěvníkovi webu navozuji dojem objevování a prozkoumávání nových materiálů.

Autor

Daniel Schneider

student
Ateliér Game Design