Grafika pro fontánu u Janáčkova divadla je inspirovaná optickým uměním. Jedná se o čistě abstraktní kompozice, které pracují s negativním prostorem. Práce je dále inspirovaná sekvencí promítanou ve fontáně Osaka Station City Waterfall Printer, která právě s negativním prostorem pracuje. Princip působí efektně, proto jsem se jej rozhodl podpořit a více rozpracovat. Práce je rozdělena na několik celků, které jsou propojeny buď linkami nebo navazujícím tvarem. Skládá se z různých kombinací oblých a ostrých tvarů.

Autor

Daniel Schneider

student
Ateliér Game Design