Central European Association of Technical Museums

Vizuální identita Central European Association of Technical Museums ztělesňuje inovaci v oblasti technologického pokroku ve střední Evropě. Tuto myšlenku podporuje grafický prvek v podobě diagonály, která spojuje identitu CET. Prvky identity jsou tvořeny ostrými hranami, které vyjadřují vizáž industriálního průmyslu.

Autor

Vojtěch Kovařík

student
Ateliér Digitální design