Témou našej klauzúrnej práce bol čas. Na základe tohto vznikol projekt s názvom Deadline. Vo svojej animácií a plagátoch znázorňujem krátky príbeh osoby (nás), ktorá svoj čas zabíja a následne sa ním necháva pohltiť. Čas som abstraktne znázornila ako fialovú hmotu, ktorá ľudí ťahá do svojho epicentra. Môj projekt sa odráža od funkcie hodinových ručičiek, ktoré keď dokončia svoj kolobeh začnú znova. Rovnako ako ľudia, ktorý svoj čas míňajú no potom proces opakujú.

Autor

Diana Randjaková

absolvent
Ateliér Digitální design