Vizuál pre Obchodnú Akadémiu v Zlíne som sa rozhodla poňať celkom odvážnym štýlom. Logotyp je postavený na písmenách O a A a vznikol na základe zlínskej histórie a jednoduchých tvarov. OATB som sa snažila odlíšiť od bežných obchodných akadémií preto som zvolila výrazne komplementárne farby. Vizuál je variabilný a dá sa s ním pracovať v rôznych variaciách cez časopisy, merch alebo instagramové stories. Na miestach kde sa nachádza text som sa snažila zachovať čo najčistejší vzhľad pre dobrú čitateľnosť. Rovnako to funguje aj na webových stránkach, kde sa farby používajú len na nadpisy a klikateľné prvky. Celý web je stavaný tak aby sa v ňom rýchlo našiel uchádzač, ale aj študent školy. Na podstránkach som sa rozhodla použiť nezvyčajný druh navigácie nachádzajúci sa v ľavo, ktorý nasleduje uživateľa počas skrolovania. Celý vizuál má pôsobiť na uchádzača tak aby mal pocit, že naozaj môže dosiahnúť vyššiu úroveň. Práve preto vizuál dopĺňa aj Baťov citát „Co chceš, můžeš.“

Autor

Diana Randjaková

absolvent
Ateliér Digitální design