Typografické experimenty

V rámci môjho individuálneho projektu som sa rozhodla experimentovať s typografiou ako hlavným vizuálnym prvkom. S cieľom toho naučiť sa používať rôzne typy písma som sa snažila vytvoriť zaujímavé vizuálne kompozície prostredníctvom typografie. Jediné pravidlo ktoré som mala bolo aby som experimenty netlačila naschvál a snažila sa pracovať uvoľnene.
Projekt bol pre mňa obohacujúci hlavne v rom, že som si rozšírila možnosti, ktoré typografia ponúka nielen v komunikácii obsahu, ale aj vo vytváraní výraznej a osobitnej vizuálnej estetiky. Moja práca odzrkadľuje snahu o narušenie hraníc a vykročenie mimo tradičného chápania typografie a aj mojej komfortnej zóny.

Autor

Diana Randjaková

absolvent
Ateliér Digitální design