Otázka toho, kedy umelá inteligencia dostane svoju tvár je pre nás neznáma až desivá. Tento projekt zachytáva zrod identity AI na základe dát generovaných sebe samou.

Projekt bol vytvorený vďaka softwérom, ktoré umelú inteligenciu už používajú. Mojím cieľom bolo ukázať aké jednoduché by bolo pre AI získať svoju vlastnú Identitu. V každom tomto softwére som sa pýtala jednoduché otázky, ktoré súviseli s Idenitou.

Zvuk„How does AI sound like?“ Svoj hlas a zvuk môže získať AI jednoducho a to práve vďaka generátorom, ktoré získavajú zvukové dáta z rôznych zdrojov. Bohužiaľ stránku, na ktorej sa zvuk vytvoril stihli zmazať.

Vizuál„How does AI look like?“ Na vytvorenie vizuálu som použila program MindJourney. Práve tento dokázal ako jediný vygenerovať niečo abstraktné. Väčšina programov ako napríklad DALL-E po zadaní otázky vygenerovalo niečo čo vyzeralo ako z filmu s Arnoldom Schwarzeneggrom. MindJourney vygeneroval vizuál, ktorý nevyzeral byť ovplnivnený bežnou pop-kultúrou.


Pohyb – Pohyb bol menší problém. Zatiaľ generátory na pohyb neexistujú, pohyb vo videu je ale vytvorený na základe zvuku. Každý efekt je aplikovaný na zvukové vlny a tak sa animácia generuje sama.

„How does AI look like?“ – výsledky generované z MindJourney
Video pred aplikovaním vizuálu

Autor

Diana Randjaková

absolvent
Ateliér Digitální design