Spolupracuj s FMK je koncept webovej stránky zameraný na prezentáciu možností spolupráce Fakultou multimediálnych komunikácií na UTB v Zlíne s externými zadávateľmi. Mojím cieľom bolo posunúť novú, existujúcu identitu Showcase (webová stránka prezentujúcu práce študentov fakulty) do ďalšieho rozmeru, schopného komunikovať práve s vyššie spomenutou cieľovou skupinou. Toho som sa snažil dosiahnuť premyslenou informačnou architektúrou, ktorá užívateľa prevedie od prvého dojmu, vytváraného atraktívnym, pohyblivým vizuálom a pozitívnymi farbami – po detailné informácie rozmiestnené na jednotlivých podstránkach. Tieto stránky sú ďalej medzi sebou prepájané, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa k užívateľovi dostanú informácie, ktoré mu chceme posunúť.

Samotný vizuál stránky pracuje s pestrým motion designom a voľným rozmiestením kompononentov, typickými pre súčasný dizajn webových stránok. Dominantným prvkom hlavnej stránky je červená stuha vystupujúca z moaré vzoru používaného v identite Showcase. Táto stuha vyjadruje spomínaný posun identity do nového rozmeru, ako aj symbol spolupráce v podobe línie, ktorá je súčasťou väčšieho celku – t. j. spoluprácou k spoločnému výsledku.

Súčasťou konceptu je aj fyzická brožúrka, vychádzajúca z návrhu webu.

Odkaz na prototyp

Autor

Adrián Gubrica

absolvent
Ateliér Digitální design