12 principů animace

Jako téma svého individuálního projektu jsem zvolila Animaci, která pro mně byla po dlouhou dobu nepřekonatelným strašákem. Chtěla jsem ale tento milník pokořit a naučit se s animací být konečně za dobře. 

V počátku jsem se věnovala hlubší rešerši toho, o čem vlastně animace je, jaké jsou její druhy a jaké nástroje pro tvorbu existují, kromě všem známým Adobe After Effects. Zjišťovala jsem jakou hraje animace roli v UX, jak ovlivňuje dané sdělení i pocit jaký z designu uživatel má. Čímž jsem se dostala ke 12 principům animace od Disney, na kterých jsou základní principy každé dobré animace krásně vysvětlené. Mým cílem posléze bylo si tyto principy osvojit a umět je v praxi jako UI/UX designér zužitkovat. 

Výstupem mého individuálního úkolu je je digitální formát, který by přiblížil nováčkovi jednotlivé principy animace jasně a přehledně na příkladech z UI.

https://www.figma.com/file/nP6XmjRHkgPnG6oMJM4wDh/The-12-principles-of-animation?node-id=0%3A1

Zdroje a studijní materiály:
Renee Fleck, Published in Dribble, (27th of July 2020) “Applying Disney’s basic principles of animation to UI design”
https://dribbble.com/stories/2020/07/27/disney-principles-of-animation-ui-interactions

Dipanjan DC, Published in Bootcamp, (20th of March 2022) “Disney’s 12 principles of Animation in everyday UI design?”
https://bootcamp.uxdesign.cc/disneys-12-principles-of-animation-in-everyday-ui-design-71c6592064fe

Vernon Joyce, Published in UX Planet, (13th of December 2022) “Animation principles for UX and UI designers”
https://uxplanet.org/animation-that-matters-adding-value-to-your-interface-65496fe4c182

Autor

Markéta Babková

absolvent
Ateliér Digitální design