Everest je interaktívna infografika so storytellingovými prvkami. Ústredným motívom je 3D model hory na ktorom sa zobrazujú vizualizované dáta. Projekt je rozdelený na 4 kapitoly a mapuje čas od prvovýstupu z roku 1953 až dodnes.

Prototyp: https://www.figma.com/proto/pxV5JkVfs29NOPOX1e0UGL/Everest_infografika?kind=&node-id=18%3A3&scaling=scale-down&viewport=-2554%2C436%2C0.207279235124588

Autor

Radoslav Šraga

student
Ateliér Digitální design